ran7.jpg

Сертификат за проектни енергийни характеристики на многофункционален комплекс „Сан Стефано Плаза“ – Офиси

Сертификат за проектни енергийни характеристики на многофункционален комплекс „Сан Стефано Плаза“ – Търговски център

Сертификат за проектни енергийни характеристики на многофункционален комплекс „Сан Стефано Плаза“ – Учебен център

Сертификат за проектни енергийни характеристики на многофункционален комплекс „Сан Стефано Плаза“ – Жилища

Сан Стефано Плаза - местоположение

Bottom Menu